Przetwarzanie tworzyw utwardzalnych

Analizują światowe statystyki można zauważyć stały trend rysujący się w gospodarce dotyczący wzrostu zapotrzebowania na polimery utwardzalne. Są to masy fenolowe. Wraz ze wzrostem popularności rośnie nacisk na jakość wyrobów. Chcąc sprostać wymaganiom rynku producenci chętnie korzystają z pracy grup badawczych, które mogą odpowiedzieć na wiele pytań związanych z dostosowaniem technologii.

Tworzywa sztuczne budują świat

W Polsce mówimy opakowania plastikowe. Czesi mają swoje plastové obaly. Czas tworzyw sztucznych trwa od wielu już dekad. I nie widać końca tego procesu. Z pewnością nie skończy się tak prędko z racji niewydolności rolnictwa, przemysłu wydobywczego i leśnictwa, które nie jest w stanie zaspokoić popytu na materiały do szeroko rozumianej produkcji.

Wyzwanie dla świata nauki

Badania prowadzone nad nowoczesnymi polimerami miały wykazać możliwości nowego systemu obróbki tworzyw, dzięki któremu na czeskim rynku plastové obaly są tak popularne.Do badań przystąpił jeden z europejskich zespołów naukowych skupiony wokół znanego nazwiska i profesorskiego tytułu. Za pieniądze z otrzymanego grantu badacze zmienili dotychczasowy plastometr w urządzenie mogące zbierać dane pomiarowe do szeroko zakrojonej statystyki. Poza zmianami, jakby to określić językiem informatyki, hardware, wyposażenie urosło dzięki wprowadzeniu nowoczesnego software. Dedykowany program autorstwa ludzi związanych z ekipą naukową pozwalał zbierać dane z przeprowadzanych prób.

Cel badania

Efektem prowadzonych prac miało być określenie warunków brzegowych dla możliwości przetwarzania tworzyw fenolowych. Zgromadzono listę parametrów charakteryzujących proces.
Zaliczono do nich:
– parametry fazy zgniotu
– czas potrzebny dla optymalnego wykonania produktu
– wpływ zawilgocenia surowca wyjściowego na produkt finalny
– temperaturę formy, która wpływa na szybkość i dokładność rozpływu, a także na czas, w jakim wyrób tężeje i jest gotowy do dalszej obróbki
– dobranie optymalnej średnicy dyszy podającej uplastyczniony polimer.

Jako punkt odniesienia zastosowano proces na sprzęcie pozbawionym zmian.
Efekty badań wykazały znaczną poprawę parametrów wyrobów produkowanych na bazie nowego, a właściwie zmodernizowanego urządzenia. Aspekt poznawczy został także rozszerzony o dodatkowe wnioski dotyczące właściwości materiału produkowanego w nowy sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *