Klasyfikacja odpadów

Rozwój cywilizacji to nie tylko postęp technologiczny i poprawa komfortu życia. Niestety powoduje także negatywne skutki w postaci zanieczyszczenia środowiska. Jednym z największych problemów jest produkcja ogromnej ilości odpadów.

Co robić z odpadami?

Jeszcze na początku XXI w. nie wiele osób miało świadomość, że produkowane codziennie śmieci mają negatywny wpływ na środowisko i powodują niekorzystne ocieplenie klimatu. Dopiero zanik wyraźnych pór roku, nietypowe zjawiska pogodowe, topnienie lodowców uzmysłowiły skalę problemu.

Konieczne stało się wprowadzenie ograniczenia produkcji odpadów (opakowania wielorazowe) oraz odpowiedzialnej gospodarki odpadami. W tym ostatnim przypadku bardzo pomocna jest klasyfikacja odpadów.

Klasyfikacja odpadów

Odpady możemy generalnie podzielić na odpady komunalne oraz przemysłowe, te ostatnie stanowią znaczną większość. W celu ułatwienia segregacji odpadów rożnego pochodzenia została ustawowo wprowadzona klasyfikacja odpadów.

Wszystkie odpady zostały podzielone na 20 grup, głównym kryterium jest źródło powstania odpadów, np. górnictwo, budownictwo, przemysł naftowy itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *