Organizacja wywozu śmieci w Katowicach

Prowadzenie działalności produkcyjnej, deweloperskiej czy też zwykły remont mieszkania przyczynia się do produkcji różnego rodzaju odpadów, które nie zostaną wywiezione i zutylizowane przez miejskie przedsiębiorstwo komunalne. W takiej sytuacji musimy skorzystać z usług firm zajmujących się wywozem odpadów. Jak w praktyce wygląda wywóz? Jak nabyć kontener na gruz w Katowicach?

Wywóz odpadów niekomunalnych

Wywóz dodatkowych odpadów niekomunalnych może spowodować wiele trudności. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z firmą zajmującą się wywozem odpadów oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia do wywozu poszczególnych kategorii odpadów.

Warto również zwrócić uwagę, czy interesująca nas firma posiada możliwość utylizacji wywożonych odpadów, czy też przekazuje je firmie trzeciej. W zależności od profilu działalności firmy może ona zaoferować wywóz tak różnorodnych odpadów, jak:

– ziemia,
– odpady zielone,
– gruz,
– odpady remontowe,
– odpady budowlane,
– odpady niebezpieczne.

Profesjonalny wywóz

Zamawiając kontener na gruz w Katowicach dostanie pojemnik na odpady, który będzie przebywał na placu do jednego tygodnia (okres ten można skrócić, jeżeli zamawiający wypełni kontener szybciej). Ostateczna cena kontenera, wywozu oraz utylizacji śmieci będzie uzależniona przede wszystkim od rodzaju odpadów, wielkości pojemnika oraz oddalenia od siedziby przedsiębiorstwa.

Zdecydowanie najtańszą opcją jest wywóz gruzu. W przypadku odpadów mieszanych (remontowych lub budowlanych) cena wywozu może być nawet o kilkadziesiąt procent wyższa. Należy pamiętać, iż tego rodzaju opady nie mogą być zmieszane z odpadami organicznymi. Najwięcej zapłacimy za wywóz odpadów niebezpiecznych tj.

– eternitu,
– papy,
– chemikaliów,
– odpadów płynnych.

Chcąc mieć pewność, iż przekazane odpady zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku powinniśmy zawsze wybierać renomowane i działające od dawana przedsiębiorstwa.

Ceny wywozu

Najmniejsze dostępne na rynku kontenery do wywozu gruzu w Katowicach posiadają objętość od ok. 2m3. Jest to idealny właścicieli domów jednorodzinnych przeprowadzających remont w domu. Jeżeli pojemniku będzie gromadzony jedynie gruz za podstawienie kontenera oraz wywóz odpadów zapłacimy jedynie ok. 100 -150 złotych.

Z kolei przypadku odpadów mieszanych tj. różnego rodzaju śmieci pochodzących z remontu lub budowy zapłacimy o kilkadziesiąt procent więcej. Największe kontenery na gruz mają do 16m3. W przypadku pojemników wielkogabarytowych uiścimy opłatę rzędu kilku tysięcy złotych. Pamiętajmy, aby korzystać z usług jedynie renomowanych firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *