Czym jest oświetlenie awaryjne?

To co w szczególności wyróżnia oświetlenie awaryjne to fakt, iż jest to oświetlenie działające niezależnie od oświetlenia głównego. Dzięki temu w przypadku awarii podstawowego oświetlenia możliwe jest bezpieczne opuszczenie budynku przez osoby, które się w nim znajdują. Jak powinno wyglądać oświetlenie awaryjne i gdzie musi być zamontowane?

Charakterystyka oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne to oświetlenie wykorzystywane w przypadku awarii oświetlenia głównego. Dlatego jest ono podłączone do niezależnego źródła zasilania. Dzięki temu może ono działać w sytuacjach awaryjnych. W skład oświetlenia awaryjnego wchodzi oświetlenie ewakuacyjne. Jego zadaniem jest wskazanie drogi do wyjścia z budynku.

Dobry Producent oświetlenia awaryjnego w swoich systemach zapewnia trzy rodzaje takiego oświetlenia. Mowa tu o oświetleniu drogi ewakuacyjnej, oświetleniu strefy otwartej oraz o oświetleniu strefy wysokiego ryzyka. Dzięki temu np. w przypadku pożaru możliwa jest bezpieczna ewakuacja przez służby ratownicze.

Wymóg instalacji oświetlenia awaryjnego

To, gdzie oświetlenie awaryjne musi być zainstalowane określają konkretne przepisy prawne. Przede wszystkim są to budynki użyteczności publicznej. Poza tym są to również budynki, w których jednocześnie przebywać może ponad 200 osób. Przykładem mogą być tu hale sportowe, kina czy teatry.

Obowiązek instalacji oświetlenia awaryjnego spoczywa na właścicielu budynku. Za brak takiej instalacji grożą wysokie kary finansowe, a budynek nie zostanie dopuszczony do użytku. Dodatkowo zarządca budynku musi pamiętać o okresowym sprawdzaniu prawidłowego działania systemu oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne LED

Niejeden producent oświetlenia awaryjnego oferuje dziś oświetlenie ledowe. Warto z takiego rozwiązania skorzystać. Przede wszystkim dlatego, że jest to oświetlenie energooszczędne. Dodatkowo oświetlenie typu LED jest bezpieczne dla środowiska.

Wspomnieć trzeba tu także o wydajności oświetlenia ledowego. Jest ona znacznie większa w porównaniu z tradycyjnym źródłem światła. Dodatkowo oświetlenie ledowe cechuje większa żywotność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *