Nieruchomości komercyjne jako sposób na pomnażanie zainwestowanego kapitału

Każdy inwestor nastawiony jest na pomnażanie zainwestowanego przez siebie kapitału. W tym celu ma on do dyspozycji wiele możliwości, w tym coraz bardziej popularne nieruchomości komercyjne. Stanowią one ciekawą alternatywę dla lokowania środków w sposób tradycyjny, w postaci między innymi wykupu mieszkań na wynajem.

Pojęcie nieruchomości komercyjnej

Jak wspomniano powyżej, inwestycje w Nieruchomości komercyjne to sposób na pomnażanie zainwestowanych środków. Tego typu nieruchomości zazwyczaj nie są zamieszkałe oraz służą prowadzeniu określonej działalności gospodarczej. W ostatnim czasie dość powszechnie budowane są jednak budynki o dwojakiej funkcji. W takich obiektach powierzchnia użytkowa na najniższej kondygnacji przeznaczona jest na prowadzenie sprzedaży, natomiast na kolejnych piętrach znajdują się lokale mieszkalne lub powierzchnie biurowe.

Rodzaje nieruchomości komercyjnych

Współczesny rynek nieruchomości komercyjnych oferuje liczne możliwości pomnażania kapitału w postaci lokowania środków w zróżnicowane pod względem przeznaczenia i wielkości nieruchomości. Wśród nich wymienić można między innymi: lokale usługowe i punkty sprzedaży, hale magazynowe, biurowce i hotele. Wybór odpowiedniej nieruchomości, w tym wypadku w dużej mierze podyktowany jest możliwościami finansowymi inwestora.

Crowdfunding

Jak wspomniano powyżej, na wybór konkretnej nieruchomości inwestycyjnej dokonywany przez inwestora wpływ mają przede wszystkim jego możliwości finansowe. Warto bowiem pamiętać o tym, że zakup tego typu nieruchomości wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, znacznie przewyższającymi kwoty dotyczące nieruchomości mieszkalnych. Propozycję rozwiązania tego problemu stanowi crowdfunding. Polega on na zakupie udziałów w podmiocie zajmującym się wynajmem nieruchomości komercyjnych. Zaletą tego typu rozwiązania jest między innymi poszerzenie liczby dostępnych dla danego inwestora nieruchomości komercyjnych oraz zwolnienie go na rzecz spółki z konieczności obsługi najemcy, w tym zawiązywania umów i dokonywania rozliczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *