Outsourcing co-packingu – szanse i zagrożenia

Skorzystanie przez przedsiębiorstwo z copackingowych usług realizowanych przez zewnętrzne marki, to olbrzymia szansa, ale też i pewne zagrożenie. Obydwa te czynniki wpływają na profesjonalizację rynku, który odtąd jest ukierunkowany na stopniowy wzrost liczby realizowanych usług.

Park maszynowy i… zdobnictwo

Jedną z największych szans, jakie oferuje nowoczesny co packing, jest możliwość scedowania na firmę zewnętrzną, wszystkich obowiązków związanych z przepakowywaniem towarów. Firmy te posiadają dostęp do wykwalifikowanego personelu (zdobnictwo ręczne) i zaawansowanego sprzętu taśmowego (hurtowe pakowanie towarów), dzięki którym można zapakować dosłownie wszystko i to w całkowicie dowolny sposób!

Oznacza to, że pakowanie towarów przez firmy zewnętrzne, nie angażuje maszyn, kapitału, a przede wszystkim ludzi firmy klienckiej, lecz – za stosunkowo niewielką opłatą – umożliwia pełną profesjonalizację oferty i dostosowanie jej do wymogów klienta finalnego. Nikt nie zrobi tego tak dobrze, jak podmiot od lat specjalizujący się w pakowaniu i konfekcjonowaniu towarów!

Zagrożenia – ryzyko i szanse jego przezwyciężenia

Przeniesienie na firmę zewnętrzną wszystkich czynności związanych z pakowaniem towarów, niesie ze sobą pewne ryzyko. Po pierwsze – fakt ten mógłby rozczarować klientów, którzy wcześniej uważali, że ich ulubiona marka przygotowuje właśnie dla nich najlepsze opakowania promocyjne. Po drugie – zdanie się wyłącznie na podwykonawcę, znacznie uzależnia od niego firmę kliencką. Jeśli co packing pod względem jakościowym upadnie, to przełoży się to na konieczność szukania nowego podwykonawcy i na spadek wydajności produkcji w firmie.

Czy można walczyć z tymi zagrożeniami? W zasadzie jedyną bronią firm klienckich jest… rozbudowany controlling procesu pakowania i późniejszej wysyłki przygotowanych w ten sposób towarów. Jako klient, mają one pełne prawo do monitorowania procesu konfekcjonowania towarów. Poza tym umowy pomiędzy obydwoma podmiotami, powinny zabezpieczać interesy obydwu stron, a jedynie wykonawcy.

Kilka słów podsumowania

Copacking niesie ze sobą wiele szans, ale i zagrożeń. Te pierwsze łatwo określić, gdyż to dla nich podejmuje się współpracę. Zagrożenia również należy zdefiniować, ale jest to proces znacznie trudniejszy i w pewnym stopniu uzależniony od warunków umowy pomiędzy podmiotami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *