Wymogi dotyczące znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa to najskuteczniejsza metoda oznaczania miejsc, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla osób znajdujących się w ich obrębie.

Znaczenie symboli

Warto zaznaczyć, że Znaki bezpieczeństwa dzielą się na cztery podstawowe kategorie zgodne z dyrektywami, czyli aktami prawnymi wydawanymi przez organy Unii Europejskiej. Są to kolejno: znaki zakazu oraz nakazu, znak ostrzegawcze oraz te, które mają na celu przekazanie obserwatorowi informacji. Oczywiście różnią się one nie tylko podstawą komunikatu ale przede wszystkim kolorystyką oraz kształtem. Ma to na celu szybką reakcję osoby, która widzi znak, ponieważ mózg człowieka zapamiętuje również sam kształt więc nie trzeba znać dokładnego znaczenia samej treści oznaczenia. Znaki bezpieczeństwa są tworzone w taki sposób aby jak najsprawniej umożliwić ich zrozumienie. Niektóre z nich oprócz ściśle określone symboliki, zawierają również dodatkowy opis, który skutecznie pozwala doprecyzować treść i wagę komunikatu. Za przykład posłużyć może wskazanie ram czasowych, materiałowych czy też przestrzennych.

Prosty komunikat

Znaki bezpieczeństwa wprowadzone do ogólnego obiegu to symbole, które powinny być rozumiane jak najprościej. Muszą być one proste i bardzo czytelne i dodatkowo wskazywać czynności, działania oraz zachowania, które przyjęło się za niewskazane lub po prostu zabronione. Naginanie zasad przyjętych w ramach działalności jakiegoś podmiotu zajmującego budynek lub teren prowadzić może do zagrożenia życia lub zdrowia, nie tylko osób, które wykonują jakąś pracę w ich obrębie ale też służb ratunkowych oraz innych osób.

Bezpieczeństwo pracowników

Obecność znaków bezpieczeństwa jest wymagana przyjętymi w Polsce normami prawnymi. Oznakowanie BHP to wyszczególniony rodzaj znakowania. Symbole te muszą być zgodne z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą być więc one obligatoryjnie stosowane przez pracodawców, w wielu zakładach pracy takich jak magazyny, biura, fabryki a nawet galerie handlowe. Znajomość znaczenia znaków bezpieczeństwa to nie tylko wymóg ale też umiejętność, która może uratować komuś życie lub zdrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *