Cena niklu

Pomimo że najczęściej występującym metalem jest żelazo oraz stopy żelaza z innymi pierwiastkami, to jednak nie jest on jedynym, występującym na ziemi metalem. Inne metale, niezawierające żelaza zgrupowane są pod nazwą metale kolorowe, do której możemy również zaliczyć metale szlachetne. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest wysoka odporność na korozję, wodę oraz kwasy, co sprawia, że wykonane przedmioty z tych surowców są bardzo trwałe i niezmienne przez długie lata.

Metale kolorowe

Metale kolorowe można podzielić na lekkie i ciężkie – do lekkich zaliczymy przede wszystkim aluminium, magnez oraz tytan, natomiast do metali ciężkich należą między innymi: cynk, kadm, cyna, cyrkon, bizmut, kobalt, ołów oraz nikiel.Do metali kolorowych możemy również zaliczyć metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, platyna, lecz nie klasyfikuje się ich do żadnej z grup. Są to bardzo cenne surowce, które poddawane są recyklingowi, by można było ponownie wykorzystać je do wyrobu zupełnie nowych produktów.

Nikiel – ceniony pierwiastek chemiczny

Nikiel to jeden z pierwiastków metalicznych, zaliczanych do metali ciężkich, wykorzystywany w wielu stopach z innymi metalami. Odkryty został stosunkowo niedawno, bo w połowie osiemnastego wieku przez szwedzkiego chemika Axela Cronstedta, jednak jego używanie datuje się nawet na 3000 r. p.n.e. Nazwa pierwiastka pochodzi od szwedzkiego słowa „kopparnickiel”, oznaczającego „fałszywą miedź”, ponieważ ruda, z której wydobywano nikiel, przypominała rudę miedzi.

Pierwsze użycie niklu na dużą skalę miało miejsce w połowie dziewiętnastego wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie zastosowano go jako dwunastoprocentową domieszkę do wybijanych monet. Nieco później, metoda ta została przechwycona przez inne państwa, które również zaczęły wybijać monety zawierające domieszkę niklu.Dzięki swoim właściwościom antykorozyjnym oraz dużej twardości i wytrzymałości na urazy mechaniczne nikiel stał się poszukiwanym i cenionym pierwiastkiem w stopach z żelazem. Tego typu stopy znalazły zastosowanie przy budowie statków. W czasach obecnych nikiel wykorzystywany jest do produkcji stali wysokoniklowej, żaroodpornej oraz żarowytrzymałej. Używa się go także w przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym, odlewniczym, jak również w jubilerstwie.

Nikiel cena za kg

Na giełdach światowych, cena tego pierwiastka ulega znacznym wahaniom – rekordowa cena została odnotowana w kwietniu 2007 roku, gdzie osiągnęła kwotę ponad 52000 USD/tonę. Natomiast najniższą cenę nikiel osiągnął w 2016 roku, a wynosiła ona 7550 USD/tonę.Aktualnie, cena niklu wynosi około 19540 USD za tonę, natomiast w złotówkach, Nikiel cena za kg oscyluje w granicach od 30 do 40 złotych za kilogram. Wysokość ceny zależna jest od czystości złomu zawierającego nikiel oraz jego ilości w nim zawartej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *