Prawidłowa utylizacja żarówek

Prawidłowa utylizacja żarówek jest niezwykle ważna. Warto wiedzieć, gdzie wyrzucać żarówki, gdyż nieprawidłowa ich segregacja i utylizacja może zagrażać bezpieczeństwu nas wszystkich.

Dlaczego warto prawidłowo utylizować żarówki?

Po pierwsze, żarówki energooszczędne zawierają szkodliwe, chemiczne substancje, jak rtęć i luminofor. Wrzucając je do zwykłych pojemników na odpady, przyczyniamy się do zatruwania środowiska i stwarzamy zagrożenie dla innych osób. Po drugie, żarówki energooszczędne mogą w dużym stopniu zostać poddane recyklingowi, co jest szczególnie ważne dla ekonomii i gospodarki. Po trzecie, za wyrzucenie świetlówek do zwykłych śmieci grozi odpowiedzialność karna. Można zostać ukaranym grzywną nawet do kwoty 5000 złotych. Dlatego właśnie warto wiedzieć, Gdzie wyrzucać żarówki.

Utylizacja tradycyjnych żarówek i żarówek halogenowych

Żarówki żarnikowe można wyrzucać do pojemników na domowe odpady zmieszane. Żarówki halogenowe są składem bardzo podobne do tradycyjnych żarówek żarnikowych i także można je wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucać żarówki? – świetlówki i żarówki LED

Świetlówki, jak wspomniano wcześniej, zawierają rtęć i dlatego należy je oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci lub wyrzucić do specjalnego pojemnika na tego typu sprzęt, który znajduje się na osiedlach mieszkaniowych lub w sklepach. Żarówki LED także są odbierane w punktach zbiórek. Mimo, że żarówki LED nie zawierają szkodliwych substancji, podobnie jak w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego, nie należy wyrzucać ich do pojemników na domowe odpady.

Prawidłowa utylizacja żarówek jest niezwykle ważna. Każdy z nas powinien robić to z należytą starannością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *