Rola topnika w lutowaniu

Lutowanie jest jedną z najczęściej wykonywanych przez techników czynności. To najskuteczniejszy sposób łączenia ze sobą wszelkich metalowych elementów i urządzeń, bez której takie dziedziny jak robotyka by się nie obeszły. Jednak nie można skutecznie przeprowadzić lutowania bez użycia odpowiedniego topnika.

Czym jest lutowanie?

Lutowanie to najefektywniejszy sposób łączenia ze sobą wszelkiego rodzaju elementów. Polega ono na rozprowadzeniu na łączonych elementach metalu w stanie ciekłym. Skutkiem takiego zabiegu jest to, że po wyschnięciu stopionego materiału przywiera on do pokrytych nim obiektów, łącząc je w jedną całość.

Przetopiony metal jest znacznie wytrzymalszy od wszelkich substancji klejących, dlatego po odpowiednim wykonaniu lutowania połączone obiekty będą praktycznie nierozłączne. Należy jednak pamiętać, by podczas lutowania używać metalu, którego temperatura topnienia jest niższa niż u materiałów, z których zostały wykonane lutowane przedmioty. Pokrycie ich zbyt gorącą cieczą mogłoby doprowadzić do trwałego uszkodzenia.

Zanieczyszczenia lutowanych powierzchni

Podczas procesu lutowania zwykle dochodzi do utworzenia się na lutowanej powierzchni warstwy szkodliwych, niemetalicznych związków. Jest to skutkiem reakcji stopionego metalu z atmosferą, której efektem są liczne zanieczyszczenia.

Powstała w ten sposób niemetaliczna warstwa może przyczynić się nie tylko do pogorszenia wyglądu lutowanego przedmiotu, ale także do zmniejszenia odporności łącznika na uszkodzenia fizyczne i czynniki atmosferyczne. Jeżeli chce się trwale i efektywnie zlutować ze sobą dwa obiekty trzeba koniecznie usunąć niepożądane związki chemiczne z lutowanej powierzchni.

Topniki do lutowania i ich znaczenie

Tym co pozwala łatwo oczyścić łączone obiekty z zanieczyszczeń są topniki do lutowania. Substancja ta występuje w wielu formach, jednak jej rolą zawsze jest odtlenianie pokrytej powierzchni, co pozwala na usuwanie z niej wszelkich niemetalicznych związków, a także znacznie poprawia jakość zastosowanego łączenia.

Należy jednak pamiętać, że z topnikami do lutowania nie można przesadzić, ponieważ ich nadmiar może przyczynić się do powstawania korozji na lutowanej powierzchni. Dlatego też nadmierną ilość topnika trzeba jak najszybciej usunąć po jej nałożeniu. Wyjątkiem jest tu kalafonia, jedna z najlepszych odmian topnika do lutowania. Można ją nakładać we wszelkich ilościach, bez obawy o uszkodzenie lutowanych obiektów.

Topniki do lutowania dostępne są w ofercie Elektronika.mcc.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *