System SCADA a zwiększenie produkcji

Automatyzacja produkcji to duża oszczędność dla właścicieli firm. Chodzi tu jednak nie tylko o samo zmniejszenie kosztów, ale też przede wszystkim o zwiększenie możliwości produkcyjnych. Do wszystkiego jednak potrzebny jest odpowiedni system komputerowy, który pozwoli zapanować nad maszynami.

Co daje SCADA?

Komputerowy system SCADA nie jest odpowiedzialny bezpośrednio za sterowanie maszynami, choć musi współpracować z całą automatyką procesu produkcyjnego. Integracja systemów jest potrzebna do uzyskania pełnego obrazu przebiegu procesów i ich wydajności. Pozwala to stworzyć plan usprawnienia wydajności i zwiększenia produkcji.System SCADA zbiera dane z czujników urządzeń, przetwarza je i analizuje. Na ich podstawie operator urządzeń może w kilka chwil zlokalizować podstawowe pola do ewentualnego przyspieszenia lub zwiększenia produkcji. Oczywiście zebrane w ten sposób dane, mogą być za pomocą systemu SCADA przetworzone również w wykresy statystyczne.

Planowanie na podstawie statystyk

Statystyki odczytywane bezpośrednio z urządzeń pozwalają na stworzenie wiarygodnego obrazu wydajności procesów produkcyjnych. Stworzone w systemie SCADA wykresy i tabele pozwalają na bardzo szczegółowy wgląd w to jak rozwija się i zmienia produkcja w poszczególnych badanych okresach.

Pozawala to znaleźć zarówno silne, jak i słabe strony procesów produkcyjnych. Dzięki temu można zaplanować i wdrożyć zmiany, mające na celu radykalne zwiększenie produkcji. Wiele z tych zmian można wprowadzić bezpośrednio przez system SCADA. Da się w tym celu wykorzystać bezpośrednie połączenie systemu ze sterownikami urządzenia.

Dalsze monitorowanie produkcji

Wdrożenie zmian to nie wszystko. Jeżeli maja one być rzeczywiście z powodzeniem wykorzystane, powinno się nadal monitorować procesy produkcyjne. System SCADA pozwoli szybko odczytać jak zmiany na niego wpłynęły. Pozwoli to ocenić na ile skuteczne okazały się zaplanowane i wdrożone w życie zmiany. Od oceny tych zmian, zależeć będą kolejne kroki.Sensowność posiadania systemu SCADA polega przede wszystkim na tym, że ma on służyć do stałego zwiększania wydajności. Tylko w ten sposób można podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych danych, sczytanych prosto z urządzeń. Dzięki takiej kolejności postępowań, będziemy z czasem mieli w pełni z optymalizowany system, niezwykle prosty i wydajny.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec