Jak uzyskać uprawnienia energetyczne G2?

Uprawnienia g2, a także grupy 1 i 3 są powiązane odpowiednio z energetyką, elektryką oraz gazem. Ich uzyskanie jest niezbędne, aby móc pracować w zawodach powiązanych bezpośrednio z eksploatacją lub dozorem urządzeń wyżej wskazanych. Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia cieplne?

Minimalne wymagania

Kandydat ubiegający się o możliwość ukończenia kursu na uprawnienia energetyczne g2 musi mieć ukończone 18 lat. To oznacza, że dopiero uczniowie ostatnich lat techników czy szkół zawodowych mogą ubiegać się o przyjęcie na kurs.

Warunkiem koniecznym jest także posiadanie minimum wykształcenia podstawowego. Jedynie spełnienie jednocześnie obydwu tych warunków pozwala na rozpoczęcie kursu, który kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę. Po pomyślnym jego ukończeniu, uzyskuje się uprawnienia na okres 5 lat. Po tym czasie – należy ponownie przejść kurs.

Co dają uprawnienia g2?

Uprawnienia cieplne są przeznaczone dla osób, które pracują bezpośrednio przy dozorze bądź eksploatacji instalacji, urządzeń oraz sieci cieplnych. Po zdaniu egzaminu, możliwe jest podjęcie zatrudnienia przy remontowaniu, obsłudze, montażu, konserwacji lub wykonywaniu pomiarów kontrolnych urządzeń energetycznych.

Przepisy szczegółowo wskazują rodzaje urządzeń, które można obsługiwać po uzyskaniu uprawnień energetycznych G2. Są to między innymi ssawy, wentylatory oraz pompy o mocy powyżej 50 kW, piece przemysłowe także o mocy przekraczającej 50 kW, turbiny parowe lub wodne (także nieprzekraczające 50 kW) i wiele innych.

Na podstawie zdanego egzaminu komisja przyznaje uprawnienia na okres 5 lat. Uprawnienia energetyczne G2 należy cyklicznie odnawiać – tylko w ten sposób można dalej wykonywać zawód powiązany z obsługą bądź eksploatacją maszyn energetycznych.

Dla kogo są przeznaczone te uprawnienia?

Przede wszystkim – dla osób, które planują w związku z wykształceniem pracować z urządzeniami energetycznymi. To także możliwość przedłużenia już posiadanych uprawnień dla osób pracujących w zawodzie. Dzięki temu – mogą być dalej zatrudniani na zajmowanym stanowisku.

To również idealna opcja dla osób chcących poszerzać swoje kompetencje. Dzięki takiemu szkoleniu, można podjąć pracę w zupełnie nowym sektorze. Zatem to opcja szczególnie dobra dla osób, które mają trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *